گزارش بی بی سی: چرا مولانا عبدالحمید به مراسم تحلیف ریاست جمهوری دعوت نشد؟


twitter
Youtube
Facebook