تصویب اختصاص بودجه هزار میلیارد تومانی به ستاد کل نیروهای مسلح برای گسترش فعالیت‌های موشکی تصویب اختصاص بودجه هزار میلیارد تومانی به ستاد کل نیروهای مسلح برای گسترش فعالیت‌های موشکی


Image result for ‫گسترش فعالیت‌های موشکی‬‎

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه ۱۰۰۰میلیارد تومان را برای اجرای طرح پیشران و پدافند هسته‌ای، تقویت بنیه دیپلماسی و رصد اطلاعاتی اختصاص داد.

به گزارش ایسنا، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصویب کرد که هزار میلیارد تومان به ستاد کل نیروهای مسلح برای گسترش فعالیت‌های موشکی اختصاص داده شود.

 

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=134724

twitter
Youtube
Facebook