کشته شدن یک فعال مذهبی اهل سنت در توسط ماموران امنیتی در سراوان


یک فعال مذهبی اهل سنت بلوچ در مسیر خاش – سراوان ترور شد. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز گذشت۲۸ مرداد ماه حافظ صفی الله در مسیر خاش – سراوان توسط “ماموران لباس شخصی” به ضرب چند گلوله کشته شد.

بنابر گزارش های رسیده ماموران در مسیر خاش – سراوان اتومبیل وی را تعقیب و به سمت او آتش گشودند.از علت حمله به نامبرده اطلاعی در دست نیست.


 

 

Source:

http://www.balochcampaign.info/?p= 12069

twitter
Youtube
Facebook