عدم رسیدگی پزشکی به دو زندانی بیمارImage result for ‫زندانی‬‎

مسئولین زندان مرکزی زاهدان با وجود وضعیت بد دو زندانی بیمار در زندان مرکزی زاهدان از اعزام آنها به بیمارستان خودداری می کنند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، عبدالرحمن رخشانی و شاه ولی خان دو زندانی بیمار در زندان مرکزی زاهدان باوجود وضعیت حاد بیماری، اما از اعزام به یمارستان و رسیدگی به وضعیت آنها خودداری می شود.

عبدالرحمن رخشانی ۵۵ ساله که حکم حبس ابد گرفته بیش از ۱۲ سال است که در زندان مرکزی زاهدان نگهداری می شود و بدن این زندانی از ناحیه پا کاملا بی حس است.

شاه ولی خان با حکم حبس ابد بیش از ۱۰ سال است در زندان مرکزی زاهدان نگهداری می شود.

 

http://www.balochcampaign.info/?p= 12074

twitter
Youtube
Facebook