شکستن پای زندانی سراوانی توسط نگهبان زندانپاسکلید زندان سراوان با پرت کردن قفل اتاق پای زندانی بلوچ را شکست.

پای زندانی سراوانی توسط مامور نگهبان درب (پاس کلید) شکست.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، یک زندانی به نام محمد دهانی در جریان “مشاجره لفظی” با پاس کلید زندان از سوی وی مورد حمله واقع شده و در جریان آن پای زندانی شکست.

یک منبع آگاه گزارش داد:” پرویز پودینه نگهبان غیر بومی زندان قفل در را به سمت دهانی پرت کرده و پای زندان در اثر اصابت سخت قفل آهنی ترک برداشت”

وی افزود:” پس از آن با فشار مسئولان زندان از زندانی رضایت گرفته شد تا شکایت نکند”

 

http://www.balochcampaign.info/?p=120 89

twitter
Youtube
Facebook