بازداشت دو نفر به اتهام حمله به بخشداری پیشین 

دو نفر به اتهام حمله به بخشداری پیشین در سرباز بازداشت شدند.

سایتهای داخلی گزارش داده اند که روز جاری چهارشنبه یکم شهریور ماه، دو نفر در بخش پیشین شهرستان سرباز به اتهام ” تیر اندازی به یک سرباز وظیفه و یک بسیجی” بازداشت شدند.

دادستان سرباز در این باره گفت:” دو نفر مظنون در خصوص موضوع حمله به بخشداری «پیشین» در شهرستان سرباز دستگیر شدند”.

روز گذشته یک بسیجی و یک سرباز نیروی انتظامی در حمله افراد مسلح در بخشداری “پیشین” شهرستان سرباز کشته شدند.

 

http://www.balochcampaign.info/?p=120 97

twitter
Youtube
Facebook