سردار اباذری جانشین فرمانده و مسئول اعزام نیرو به سوریه: مطابق آمار، ۳۰ درصد اعزامیان به سوریه کشته یا مجروح می‌شوند


twitter
Youtube
Facebook