در پروژه گازکشی زاهدان همه شرکت های گازکشی خارج از بلوچستان است و حتی گچکار و شاگردش از بلوچستان نیست تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۳۹۶
Image result for ‫گازکشی شهر زاهدان‬‎
یادداشت روز

فکر نان باش که خربزه آب است

گازکشی شهر زاهدان مدتیست آغاز شد و بااین کار امید می رفت فصل جدیدی از اشتغال حداقل برای پنج سال درمرکز استان شروع شود .
استانداری برای ضمانت این اشتغال واسطه شد و قراداد دومیلیاردتومانی باجهاد دانشگاهی استان بسته شد تا بخشی از نیروی کار شرکت های گاز کشی ازجوانان  استان تامین شود .
 اما انچه درحال رخ دادن است به این زیبایی نیست ازمیان صدها نفراز افراد اموزش دیده فنی حرفه ای وجهاد دانشگاهی ، تعدادی کمتر از انگشتان دست جذب شده اند .

همه شرکت های گازکشی خارج از استان بوده و همه نیروهای کارشان از دیگر استانهاست حتی گچکار و شاگردش از استان ما نیست .

 درحالی که کارگران ما سر چهاراهها برای یک نصف روز کار ، منتظر ترمز یک ماشین هستند .دستمزد 300 هزارتومانی یک جوشکار و یاگچکار وارداتی این شرکت ها آزار دهنده است و ازطرفی موجب بالارفتن هزینه گازکشی در شهر می شود .
بی دلیل نیست مردمی که برای آمدن گاز لحظه شماری می کردند حالا برای گازکشی منازلشان تعلل می کنند .
 به نظر می رسد باید در اسرع وقت همه این شرکت را فراخوان کرد و قبل ازاین که این مرکب عادت کند به بار کج بردن، توجیه شوند و بر امور آنها نظارت گردد .
البته باید اقرار کرد مساله ضعف نظارتها و رها شدن کارها همچنان مردم استان ما را آزار می دهد.
نگاه مسولان ، علما وحتی رسانه ها بیش ازاینکه به چشمه روزی مردم باشد به انتصاب ها ، تکذیبه ها ، رای زنی ها ، نشست ها ومطالبات جناحی و سیاسی معطوف شده است غافل از اینکه فکرنان باید که خربزه آب است .
غافل ازاینکه در پی فرصت های  نان آور استان باید بود که یکی پس ازدیگری از دست ما می رود .شغل های بخش گاز ،بخش پوست و چرم  ،خرما ، گوشت ،انرژی و…مشتی از این خروارفرصت هاست
یادداشت روز ؛احمد ملاشاهی
http://zahedan.iribnews.ir/fa/news/1794424/
twitter
Youtube
Facebook