»  فرماندار کهنوج:بسیاری از روستاهای کهنوج با تانکر آبرسانی می‌شود‌ -کل اعتبارات دولت به یک چهارم رسیده است


فرماندار کهنوج:بسیاری از روستاهای کهنوج با تانکر آبرسانی می‌شود‌

۹۵/۰۳/۱۹ 

فرماندار کهنوج: وی مشکلات حاشیه‌نشینی را یک معضل بزرگ عنوان کرد و افزود‌: وقتی ما نتوانیم، توسعه را در روستاها نهادینه کنیم، مردم به شهرها هجوم می‌آورند‌.

صمدانی،فرماندار کهنوج  اعتبارات دولت را محدود دانست و بیان داشت: کل اعتبارات دولت به یک چهارم رسیده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950318001568

انتهای پیام/ 2655/ر40/

twitter
Youtube
Facebook