کشته و زخمی شدن دو شهروند خاشی توسط ماموران رژیم 

کشته و زخمی شدن دو شهروند خاشی توسط ماموران انتظامی

کمپین فعالین بلوچ 

دو جوان بلوچ خاشی در منطقه گرنچن خاش در پی تیراندازی ماموران انتظامی کشته و زخمی شدند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، ساعاتی پیش (یکشنبه ۲ مهر) “حامد شهنوازی” (درازهی) فرزند فقیرمحمد و برادرزاده وی “مسعود شهنوازی” فرزند عادل در دوراهی گرنچن در جاده سراوان به سمت خاش مورد اصابت گلوله ماموران انتظامی قرار گرفتند.

در جریان این تیراندازی بی ضابطه حامد شهنوازی کشته شده و وضعیت مسعود شهنوازی “وخیم” گزارش شده است.

یک شاهد عینی در این باره گفت: “تیر ماموران مستقیم به سر حامد اصابت کرده و مسعود در اثر واژگونی خودرو جراحت برداشته است”

وی افزود: “مسعود شهنوازی دانشجو است”

وی ادامه داد: “مردم منطقه و بستگان این دو دانشجو پس از انتقال آنها به بیمارستان ابتدا در مقابل بیمارستان و سپس در مقابل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان خاش تجمع کرده و خواستار محاکمه عاملان تیراندازی شده اند.”

 

http://www.balochcampaign.info/ ?p=12442

twitter
Youtube
Facebook