بازداشت شدگان قصرقند به سه نفر رسیدند


 کمپین فعالین بلوچ  .

سه شهروند بلوچ اهل قصرقند پس از بازداشت و نگه داری در وزارت اطلاعات به زندان زاهدان منتقل شدند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ روز جاری (۴ مهر) دو شهروند قصرقندی به نام های یاسر عزیزی ۱۷ ساله و بنیامین عزیزی ۲۰ ساله به زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.
روز گذشته نیز محمد جان عزیزی ۲۰ ساله به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده بود.
یک نفر از بستگان این زندانیان گفت: “محمد جان با موتور سیکلت از روستا به سمت قصرقند در حرکت بود که ماموران او را تعقیب کردند و به سمت او شلیک کردند که باعث شده دست راستش تیر بخورد و بعد او را با خود بردند”
وی ادامه داد: ” بنیامین عزیزی سوار بر اتوبوس مسیر نیکشهر – زاهدان بوده که در مسیر راه او را از اتوبوس پیاده کرده و بازداشت کردند و یاسر عزیزی را هم زمانی که در ترمینال زاهدان قصد بازگشت به نیکشهر داشته گرفته و با خود بردند”
این منبع افزود: “یاسر عزیزی ۱۷ سال بیشتر ندارد و به خاطر سن کمش ابتدا او را به کانون زندان منتقل کردند اما بعد به بند ۱ یعنی بند نوجوانان انتقال دادند.”
هر سه نفر در خلال دو روز تاریخ ۲۷ و ۲۸ شهریور بازداشت شده اند و ابتدا به بازداشتگاه وزارت اطلاعات زاهدان منتقل شدند و به طور جزئی مورد آزار و اذیت جسمی و روحی قرار گرفته و سپس به زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.
این سه نفر بخاطر رابطه خویشاوندی با “هشام عزیزی فرمانده سابق انصار الفرقان “متهم به همکاری با عناصر معاند نظام” شدند اما این موضوع از سوی آنها رد شده است.
هم اکنون این سه زندانی در بند ۱ زندان مرکزی زاهدان نگه داری می شوند و توانسته اند با خانواده های خود تلفنی صحبت کنند اما تا کنون ملاقات حضوری نداشته اند.

 

http://www.balochcampaign.info/ ?p=12477

twitter
Youtube
Facebook