نامه سرگشاده شورای بلوچهای افغانستان


Image may contain: 1 person, glasses and text

جلالتماب سرمنشی سازمان ملل متحد ، سران سازمانهای مدافع حقوق بشر و رهبران کشورهای دموکراتیک ، جامعه اروپا و ایالات متحده امریکا
ملت بپاخاسته بلوچ که برای گسستن زنجیرهای استعمار و آزادی بلوچستان اشغالی تسلط استعمارگران پاکستانی و ایرانی در مبارزه است ، با نسل کشی جدی و کشتار بیرحمانه و دارزدنها مواجه است که در قرن بیست و یک مایه شرمساری و ننگ بشریت است ، هردو کشور به زور سرنیزه بر بخشهای از بلوچستان حکومت نموده ، پالیسی نسلکشی بلوچ را بحیث یگانه گزینه دنبال نموده و به پیمانه وسیع با جابجای نیروهای نظامی در بلوچستان از یک سو بی رویه منابع زیرزمینی بلوچستان را غارت نموده و از سوی دیگر بلوچها را اختطاف و به طرز فجیع به شهادت رسانیده ،


 

نامه سرکشاده شورای بلوچهای افغانستان
جلالتماب سرمنشی سازمان ملل متحد ، سران سازمانهای مدافع حقوق بشر و رهبران کشورهای دموکراتیک ، جامعه اروپا و ایالات متحده امریکا
ملت بپاخاسته بلوچ که برای گسستن زنجیرهای استعمار و آزادی بلوچستان اشغالی تسلط استعمارگران پاکستانی و ایرانی در مبارزه است ، با نسل کشی جدی و کشتار بیرحمانه و دارزدنها مواجه است که در قرن بیست و یک مایه شرمساری و ننگ بشریت است ، هردو کشور به زور سرنیزه بر بخشهای از بلوچستان حکومت نموده ، پالیسی نسلکشی بلوچ را بحیث یگانه گزینه دنبال نموده و به پیمانه وسیع با جابجای نیروهای نظامی در بلوچستان از یک سو بی رویه منابع زیرزمینی بلوچستان را غارت نموده و از سوی دیگر بلوچها را اختطاف و به طرز فجیع به شهادت رسانیده ، منازل را به آتش کشیده ، اشیای قیمتی خانواده ها را در هنگام عملیات نظامی به سرقت برده و بلوچستان را به یک گارنیزیون بسته جنگی مبدل ساخته و از درز نموده اطلاعات مربوط به فجایع و جنایات ضد بشری شان در بیرون جلوگیری مینمایند .
شورای بلوچهای افغانستان به نمایندگی از قوم بلوچ به شما مراجعه نموده ، استدعا دارد تا با امکانات دست داشته ، بلوچها را یاری رسانیده و برای حل دایمی معضل بلوچستان ، از نفوذ و اقتدارخویش برای تنبه حکومات پاکستان و ایران استفاده کرده و برآنها فشار وارد نموده تا از جنایات خویش در بلوچستان دست بردارند و از سرزمین اشغالی عقب نشینی نمایند ، شورای ما آرزومند است تا یک هیئت حقیقت یاب را به بلوچستان غرض ارزیابی عمق جنایات اشغالگران بفرستید و نتایج جنایات را از طریق رسانه های همگانی مربوط افشا نموده و مجرمین جنگی ایرانی و پاکستانی را به دادگاه بین المللی کشانید .

 

Source: Abdulsattar Purdely

twitter
Youtube
Facebook