وضعیت دختران بازمانده از تحصیل در مناطق محروم بلوچستان 

۱۳۹۶/۰۷/۱۸ 

در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:

وضعیت دختران بازمانده از تحصیل در مناطق محروم سیستان و بلوچستان

وضعیت دختران بازمانده از تحصیل در مناطق محروم سیستان و بلوچستان

مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهرستان سیستان و بلوچستان با اشاره به وضعیت بغرنج دانش آموزان دختر بازمانده از تحصیل این شهرستان، از تلاش برای شناسایی و بازگشت آنها به محیط علم و تحصیل خبرداد.

محمد عارف بهرامی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با اعلام این خبر اظهار داشت: با همکاری آموزش و پرورش شهرستان مهرستان و حمایت علما و شورای روستای رگنتک 34 دانش آموز دختر در مقطع اول و دوم دوره متوسطه که بدلیل محدودیت‌ها و تعصبات قومی از تحصیل باز مانده بودند دوباره به آغوش تعلیم وتربیت بازگشتند.

بهرامی افزود: علما و روحانیون با صحبت‌هایی که در مساجد این مناطق داشتند و همچنین با سرلوحه قراردادن شعار “تحصیل امروز دختران نیاز فردای مادران” باعث شدند تا والدین این دانش آموزان از ادامه تحصیل فرزندانشان استقبال کنند و زمینه حضور دانش‌آموزان زیادی در کلاس‌های درس و محیط علم و دانش فراهم شود.

وی گفت: سال گذشته در شهرستان مهرستان و روستاهای توابع آن 5600 دانش‌آموز بازمانده از تحصیل داشتیم که بدلیل کمبود مدرسه و پراکندگی روستاها در این مناطق از تحصیل محروم ماندند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهرستان تصریح کرد: با کمک‌های اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان و خیرین در تمامی مناطق این شهرستان و روستاهای آن کلاس درس در اختیار دانش آموزان قرار گرفته و در حال حاضر 4 مدرسه در این مناطق احداث شده که در بزودی به تعداد این مدارس افزوده خواهد شد.

بهرامی عنوان کرد: خوشبختانه شوق تحصیل در شهرستان مهرستان و روستاهای توابع آن بوجود آمده و خانواده‌ها از ادامه تحصیل فرزندان خود خشنود هستند و اداره کل آموزش و پرورش این استان و خیرین لوازم ضروری تحصیلی این دانش آموزان را به صورت بسته های آموزشی در اختیار آنها قرار داده‌اند.

 

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/544904-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

twitter
Youtube
Facebook