» یک میلیون و 352 هزار نفر در بلوچستان برابر دو سوم جمعیت آن زیر خط فقر مطلقدوشنبه، 24 خرداد ماه 1395 = 13-06 2016

انتشار آمار هولناک از فقر در بلوچستان + تصاویر

بنا به گزارشها، یک میلیون و 352 هزار نفر در بلوچستان برابر دو سوم جمعیت این استان زیر خط فقر مطلق قرار دارند. زیر خط فقر مطلق یعنی در آستانه مرگ و نابودی. با توجه به جمعیت محروم کل کشور که 9 میلیون و 400 هزار نفر اعلام شده است، این آمار نشان می‌ دهد که اکثریت افراد زیر خط فقر مطلق در بلوچستان به‌ سر می‌ برند.

ایران پرس نیوز
ایران پرس نیوز

 

http://www.iranpressnews.com/source/198131.htm

twitter
Youtube
Facebook