سپاه پاسداران بزرگترین ترویج دهنده مواد مُخدر در جهان است• سپاه پاسداران بزرگترین ترویج دهنده مواد مُخدر در جهان است
• چهارشنبه؛ ۱۵ اردیبهشت ۲۵۷۵ایرانی (۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵برابر با 04/05/2016)
© ویکی لیـــــکس: سپاه پاسداران بزرگترین ترویج دهنده مواد مُخدر در جهان است. ● اسناد و مدارک «ویکی لیکس» نشان می دهد که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر در جهان به شمار می رود و سپاه پاسداران همچنین به تلاش ها خود برای ارسال گسترده مواد مخدر به کشورهای عربی ادامه می دهد. بر اساس تلگرام های منتشر شده برخی مسئولان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در عملیات قاچاق مواد مخدر دست دارند. تلگرام محرمانه ای که در تاریخ ۱۲ جون۲۰۰۹ از سفارت آمریکا در باکو فرستاده شده بود نشان می دهد حجم محموله های هروئین ارسالی از ایران به آذربایجان از۲۰کیلوگرم در سال ۲۰۰۶ به ۵۹هزار کیلوگرم تنها در سه ماهه اول ۲۰۰۹ سال افزایش یافته است. به گفته این تلگرام که بر پایه گزارش های محرمانه بازرسان سازمان ملل برای تحقیق در این پرونده تهیه شده، آذربایجان یکی از مسیرهای اصلی قاچاق هروئین تولید شده از تریاک افغانی به کشورهای اروپائی به شمار می رود. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به عنوان بزرگ ترین خریدار تریاک افغانستان و یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان هروئین در جهان قلمداد می شود، به گفته دیپلمات های آمریکائی ۹۵درصد هروئین در آذربایجان از ایران تأمین می شود، بر اساس تلگرام دیپلماتیک منتشر شده در تاریخ ۲۶سپتامبر۲۰۰۹ همین مقادیر نیز از آذربایجان به بازارهای اروپایی صادر می شود. تلگرام دیگری در تاریخ ۱۵اکتبر۲۰۰۹ منتشر شده که در گروه اسناد «محرمانه» طبقه بندی قرار دارد، در این تلگرام به اظهارات وزیر امور خارجه پیشین آذربایجان «خلف خلفوف» اشاره شده است که وی گفته «دستگاه های امنیتی در جمهوری اسلامی» مسئول عملیات قاچاق مواد مخدر هستند، قاچاقچیانی که توسط مقامات آذربایجان بازداشت و تحویل جمهوری اسلامی داده می شوند پس از یک دوره کوتاه در زندان به سرعت آزاد می شوند. مقام های افغانستان به همتایان آذربایجانی خود ابلاغ کرده اند که مقام های امنیتی(سپاه پاسداران) در ایران با قاچاقچیان همکاری می کنند و بر اساس تلگرام های منتشر شده توسط «ویکی لیکس» عملیات شنود مسئولان در آذربایجان نشان می دهد که برخی مسئولان دستگاه های امنیتی(سپاه پاسداران) در ایران به شکل مستقیم در خرید تریاک و تبدیل آن به هروئین دست دارند.
https://www.facebook.com/notes/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF/-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%8F%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/1726947477519808/
twitter
Youtube
Facebook