انتقاد مولوی نقشبندی از تیراندازی ماموران به سمت سوخت برانمولوی عبدالغفار نقشبندی نسبت به عملکرد نیروی انتظامی در بلوچستان به شدت انتقاد کرد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، امام جمعه موقت شهرستان راسک در خطبه های نماز جمعه ۲۸ مهر گفت: “ما از نیروی انتظامی میخواهیم که وقتی جوانان ما برای کسب یک لقمه نان چند لیتر گازوئیل به همراه دارند به سمت آنها تیراندازی نکنند”

وی افزود: “مسئولان چه می گویند در مورد یک جوان تک فرزندی در منطقه زیارت جاه که بخاطر کسب یک لقمه نان برای مادر پیر خودش در کار فروش سوخت بود به سمت او شلیک کردند و او را کشتند، جواب آن مادر بی نوای بلوچ را چه می دهید؟!”

امام جمعه موقت راسک با انتقاد از عدم پاسخگو بودن نیروی انتظامی پس از تیراندازی به مردم ادامه داد: “اینها درد هستند، طفل معصومی که در ایرانشهر توسط نیروی انتظامی کشته شد، جوابش را چه کسی می دهد؟ چه بسیار ماشین هایی که از اینجا تا زاهدان (بخاطر تیراندازی ماموران) خودروهایشان در آتش سوخته اند، جواب اینها را چه کسی میدهد؟ آخر نباید کسی باشد که به این مردم پاسخی بدهد؟”

مولوی نقشبندی تصریح کرد: “نباید در شهرها و اماکن عمومی تیراندازی شود، این قانون جمهوری اسلامی است.
چندی قبل در وسط شهر راسک به سمت یک خودرو تیراندازی کردند و بعد گفتند” مشکوک به حمل مواد مخدر بوده است” حتی اگر مشکوک باشد اجازه ندارید در وسط شهر به سمت این ماشین آتش بگشایید. غیرت مردم راسک تیراندازی ماموران در اماکن عمومی را تحمل نمیکند لذا با تانی بیشتری عمل کنید”

مشخص نیست که مولوی عبدالغفار نقشبندی مشخصا از کشته شدن چه جوانی سخن می گوید، اما سالانه ده ها نفر از جوانان بلوچ در اثر تیراندازی مستقیم و بدون ضابطه ماموران امنیتی و انتظامی در بلوچستان کشته می شوند.

بسیاری از این کشته شده ها سوخت بر هستند و یا رهگذرانی هستند که مورد اصابت گلوله اشتباهی ماموران قرار میگیرند.

آنچه که انتقاد ها را بیش از پیش به این موضوع افزایش داده “عدم پاسخگویی ماموران” و همچنین “ترک صحنه پس از تیراندازی” است که به نوعی مصونیت قضایی هم بدان افزوده می شود.

نیروهای امنیتی حمل و فروش سوخت بدون مجوز را قاچاق می خوانند اما مردم محل میگویند: بخاطر نبود شغل مجبور به این کار هستند.

 

http://www.balochcampaign.info/?p= 12772

twitter
Youtube
Facebook