جعفر شیخ مصطفی: بافل طالبانی خیانت کرد


Image may contain: 2 people, text

جعفر شیخ مصطفی فرماندە لشکر هفتاد نیروی پيشمرگ كوردستان و از مسئولين يكيتى گفت” بە دلیل خیانت بافل طالبانی ناچار شدیم تاکتیک عقب‌نشینی را انتخاب کنیم و بجز عده قليلى كسى با وى نيست”


Source: Massoud Minui Facebook

twitter
Youtube
Facebook