تظاهرات علیه تهاجم حشد الشعبی و سپاه پاسداران به کوردستان در اربیل و خارج از کوردستانکوردهای مقیم در خارج از کوردستان و نیز کوردستانیان در اربیل، طی دیروز و امروز، تظاهرات و تجمعهای اعتراضی ای را در اعتراض به تهاجم سپاه تروریستی پاسدران و حشدالشعبی به کوردستان و به ویژه به کرکوک شروع نموده اند. امروز اربیل نیز شاهد اعتراضات گسترده ای بود.

روژی کورد: پس از آنکه طی روز جمعه گذشته، شماری از ناراضیان کورد، کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل را هدف حمله خود قرار داده و پرچم ایران را پائین کشیده و آتش زدند، امروز دوشنبه 1 آبان نیز، اربیل، همزمان با کوردهای دیگر کشورهای جهان، شاهد اعتراضاتی علیه تهاجم سپاه تروریستی پاسداران ایران و حشد الشعبی به کوردستان و به ویژه کروک بود.

روز گذشته نیز نارضایتیهایی در اربیل دیده شده است که طی آن علیه جمهوری اسلامی شعار داده شده است.

در تظاهرات اعتراضی امروز، کوردهای هر چهار بخش از کوردستان و به ویژه شرق کوردستان، حضور داشتند.

معترضان مقابل دفتر سازمان ملل و کنسولگری آمریکا در اربیل پایتخت اقلیم کوردستان بە تظاهرات پرداختند.

تظاهرکنندگان با حمل پرچم کوردستان و پلاکاردهایی در حمایت از کوردهای کرکوک که به گفته آنها مورد «آزار و اذیت» افراد حشد الشعبی قرار گرفتند، در برابر دفتر سازمان ملل و کنسولگری آمریکا در اربیل تجمع کرده و از نهادهای بین المللی خواستند تا از کوردهای جنوب کوردستان در برابر شبه‌نظامیان شیعه وابسته به ایران حمایت کنند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات، در گفت وگو با رسانە‌های عربی، کردی، و بین المللی در باره سکوت آمریکا و بسیاری از کشورهای جهان در قبال آنچه در کوردستان عراق می‌گذرد، اعتراض کردند.

همچنین در بیشتر کشورهای جهان و از جمله، کشورهای آمریکا، بریتانیا، آلمان، نروژ و دانمارک نیز تجمعهای اعتراضی گسترده ای در نارضایتی به تهاجم سپاه تروریستی پاسداران و ملیشیاهای حشدالشعبی وابسته به ایران برگزار شده است.

کوردها به شدت از سکوت مطلق امریکا و دیگر کشورهای جهان ناراحت و خشمگین می باشند.

Home

twitter
Youtube
Facebook