» افغانستان از پاکستان به سازمان ملل شکایت می‌کندیک منبع حکومت که نمی‌خواهد از وی نام گرفته شود، می‌گوید: بیست و یک نظامی پاکستانی در نتیجه درگیری که میان این نیروها و نظامیان سرحدی افغان در تورخم رخ داده‌است، کشته شده‌اند و بیست و سه تن دیگر‌ شان زخم برداشته اند.

این منبع امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که نظامیان پاکستانی بالای نیروهای سرحدی افغان حمله کرده‌اند و نیروهای امنیتی افغان مکلف شدند که برای دفاع از خاک‌شان در برابر نظامیان پاکستان عمل کنند.

این منبع همچنان می‌گوید که افغانستان بخاطر دست درازی آشکار پاکستان به خاک افغانستان با اسناد موثق به شورای امنیت سازمان ملل شکایت خواهد کرد.

از سوی دیگر ولسی جرگه افغانستان می‌گوید، حکومت باید به زودی موضع‌اش را در باره این اعمال پاکستان روشن سازد.

http://da.azadiradio.com/a/27794935.html

twitter
Youtube
Facebook