زخمی شدن یک شهروند بلوچ در اثر تیراندازی ماموران 

روز گذشته در اثر تیراندازی ماموران یک شهروند بلوچ زخمی شده و خودرو در آتش سوخت.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ روز دوشنبه ۸ آبان، ماموران انتظامی به سمت یک خودرو در مسیر سرباز _مهرستان تیراندازی کردند که در اثر آن خودرو آتش گرفته و یک شهروند بلوچ زخمی شد.

این شهروند اهل سرباز معرفی شده اما هویت دقیق او به دست نیامد.

شاهدان عینی گزارش داده اند که راننده به سختی توانسته جانش را نجات دهد.

از علت دقیق شلیک به سمت وی اطلاعی در دست نیست.

گمان می رود که ماموران بخاطر حمل و جا به جایی سوخت که آن را قاچاق میخوانند به سمت وی شلیک کرده باشند.

این نوع تیراندازی در بلوچستان به کثرت اتفاق می افتد.

سالانه ده ها نفر از شهروندان بلوچ در اثر این نوع شلیک ها کشته و یا زخمی می شوند.
تاکنون علیرغم اعتراض ائمه جمعه و روشنفکران و فعالان بلوچ، هیچ شیوه روشنی برای حل این معضل اعلام نشده است.

 

http://www.balochcampaign.info

twitter
Youtube
Facebook