دومین نامه سر گشاده به جناب دکتر امینی فرد نماینده فرهیخته و فهیم مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامیImage result for ‫نامه‬‎

سلام علیکم

متاسفانه علی رغم انتظار اکثریت موکلانتان در مقام دفاع از طرح آمایش جمعیتی وسرزمینی بلوچستان سخن گفته و بدون تامل و تفکر آینده پیشروی بعد از اجرای این طرح را نادیده گرفتید.

جناب دکتر ساده و عامیانه فهم می توانید بفرمایید گسیل داشتن دو نیم ملیون غیر بلوچ با نژاد و فرهنگ، و باورهای متفاوت با مردم بومی به بلوچستان چه سودی برای مردم منطقه خواهد داشت؟!

ما اکنون هزاران نیروی کار غیر فعال و بیکار داریم. ایا این منطقه قابلیت ایجاد کار برای مهاجران را دارد؟ اگر چنین است چرا طراحان این طرح فکری برای همین چند هزار حاشیه نشین بیکار و بدور از کمترین امکانات نمی کنند؟ ایا شما می دانید ما چند هزار نیروی آماده بکار و فعال داریم؟ تعداد بیکاران واقعی در بلوچستان چقدر است؟!

اصلا ایا فکر کرده اید آوردن بیش از دو ونیم ملیون نفر توسط مقامات و مخلوط کردن آنان با مردم بومی در دوره های آینده راه را برای رفتن شما و امثالتان به مجلس خواهد بست؟!

جناب دکتر، بی شک شما نماینده مردمید نه مدافع دولت و سیستم… شما جایگاه فعلی خودتان را مدیون رای و اعتماد مردمید پس لطفا قبل از هر سخن و اعلام نظر خواست و صلاح موکلان خود را در نظر بگیرید.

اگر بفرماید که، هدف از بیان “آمایش سرزمینی” جمعیت افزایی نیست، چرا واضح بیان نمی کنید؟ هر کس نداند شما بهتر میدانید که اصلی ترین مولفه آمایش سرزمینی بخاطر کم تراکم بودن جمعیت نسبت به وسعت استان، جمعیت افزایی خواهد بود. پس درخواست آمایش سرزمینی بدون تفکیک یعنی شما مسیری بر خلاف موکلانتان را رفته اید و این قابل پذیرش نیست.

درمحمد بهرامی بلوچ

 

twitter
Youtube
Facebook