» اعتراض مخالفین به حذف نام بلوچستان در اینستاگرام در طی کمتر از 12 ساعت ازمرز پانزده هزار گذشت


بگزارش عدالت نیوز بدنبال موج جدید حذف نام بلوچستان توسط ادارات و نهادهای حکومتی و‌ خبری، فعالان بلوچ در کارزاری رسانه ای در
اینستاگرام با ایجاد هشتگ #بلوچ_وبلوچستان_مظلوم 
با هدف دفاع از حذف نام تاریخی بلوچستان و همچنین دفاع از تجزیه بیشتر بلوچستان و یاداوری تاریخ چند دهه گذشته این استان پهناور سعی در بیداری عمومی جهت جلوگیری از تلاشهای جدید حکومتی در راستای حذف هویتی و ارضی بلوچستان نموده اند.
این هشتگ با مطلبی در راستای دفاع از هویت بلوچستان در فضای اینستاگرام توانست در کمتر از 12 ساعت نظر کاربران این نرم افزار اجتماعی را به سوی خود جلب کند و در مدت بسیار کوتاهی بیش از پانزده هزار دنبال کننده پیدا کند.
کاربرانی که به دفاع از هویت تاریخی بلوچستان در مجموع در جهت دفاع و اشتراک گذاری آن بغیر از استفاده از هشتگ مبادرت نمودند بیش از بیست هزار تخمین زده میشود.
حذف نام بلوچستان و اعتراض به حذف نام بلوچستان از سر برگ ادارات دولتی طی سالهای اخیر به تقابلی بین حکومت برای حذف نام بلوچستان و دفاعی از سوی ملت بلوچ برای حفظ و برگرداندن نام تاریخی بلوچستان تبدیل شده است.
فعالین بلوچ حذف نام بلوچستان را برنامه ای خائنانه و از پیش تعیین شده می دانند که توسط دستگاه حکومتی دنبال می شود و در نظر دارند نام بلوچستان را حذف و استان سیستان و بلوچستان را تنها سیستان بنامند.
حذف نام بلوچستان مساوی است با حذف هویت و شناسه تاریخی سرزمین بلوچستان و مردمان بلوچ،و این امر ادامه سیاست وبرنامه ای برای تجزیه بلوچستان به سه الی چهار استان مجزا میباشد.
طرحی که نابودی کلی ملت بلوچ و سرزمین تاریخی بلوچستان را در بر دارد. فعالیتهای فعالان بلوچ در نرم افزارهای اجتماعی در حالی است که دو روز پیش یکی از مسولان حکومتی درباره وجود نرم افزارها اجتماعی در بلوچستان آنها را «سم قاتل» خوانده بود
http://edaalatnews.blogspot.co.uk/2016/06/12.html
twitter
Youtube
Facebook