بلوچستانءِ راجی زرمبش سخت با طرح باصطلاح ” توسعه سواحل مکُـران” و “توسعه بندر بهشتی در چابهار” مخالف است


اجرای طرح های کلان سبب دگرگونی فاجعه بار بافت جمعیتی در بلوچستان میشود و پیامدهای وحشتناک ذیل را بطور حتم بدنبال خواهند داشت:

۱-  هویت زدایی ملت بلوچ

۲- نابودی زبان بلوچی

۳- نابودی فرهنگ و رسوم بلوچی

۴- خطر جدی گرایش تبدیل مذهب از سُـنی به شیعه شماری از مردم بلوچ

۵- سلب هرگونه نمایندگی سیاسی(حتی نمایشی) از بلوچ در سیستم کشورداری


 بلوچستانءِ راجی زرمبش سخت با طرح باصطلاح ” توسعه  سواحل مکُـران” و “توسعه بندر بهشتی در چابهار” مخالف است

اجرای طرح های کلان سبب دگرگونی فاجعه بار بافت جمعیتی در بلوچستان میشود و پیامدهای وحشتناک ذیل را بطور حتم بدنبال خواهند داشت:

۱-  هویت زدایی ملت بلوچ

۲- نابودی زبان بلوچی

۳- نابودی فرهنگ و رسوم بلوچی

۴- خطر جدی گرایش تبدیل مذهب از سُـنی به شیعه شماری از مردم بلوچ

۵- سلب هرگونه نمایندگی سیاسی(حتی نمایشی) از بلوچ در سیستم کشورداری

۶- سلب مالکیت بر زمینها از مردم بلوچ

 ۷- اسیمیلاسیون

۸- تبعیض سیستماتیک بیشتر  بر ملت بلوچ

۹- به حاشیه راندن کامل نخبگان بلوچ، معتمدین بلوچ، رهبران اهل سنت بلوچ، تحصیلکردگان بلوچ، جوانان و نیروی کار بلوچ

۱۰- سرکوب شدیدتر صدای عدالت خواهانه ملت بلوچ

۱۱- غارت کامل منابع بلوچستان(معادن طلا، مس، تیتانیوم،کرومیت، گاز و نفت . . .)

۱۲- تقسیم بلوچستان به استانهای متعدد

۱۳- تداوم اشغالگری بلوچستان و . . .

اکنون بلوچستان در شرایط بسیار حساس و سختء نگران کننده ای را در حال گذار است. شرایط بسیار بد معیشتی، بیکاری، تبعیض سیستماتیک همراه با تحمیل شرایط امنیتی از سوی سپاه پاسداران و بسیج رژیم، عدم آزادی بیان و ممنوعیت احزاب، شرایط بسیار بد بهداشتی و آموزشی، نبود مرجعی برای دادرسی، و نیز فقر مطلق حاد در بلوچستان بیداد میکنند.

در چنین شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی ایران ابتکار عمل را بدست گرفته و سیاست هویت زدایی ملت بلوچ را در سرلوحه سیاستهایش قرار داده است. در طرح “توسعه سواحل مکران”، رژیم جمهوری اسلامی ایران در سندی که انتشار داده، اعلام کرده است آنها با تکمیل طرح شان “پنج میلیون غیر بومی” را اسکان خواهند داد. در ایران نام بلوچستان یک معضل هویتی بشمار میاید. در پی چنین سیاست هویت زدایی است که بجای استفاده از نام دریای بلوچستان با مکاری ظریف به استفاده از سواحل مکران متوسل میشوند.  چند روز پیش روحانی رئیس جمهوری ایران بهمراه چند وزیر دولت، و مقامات کشورهای هند، پاکستان و افغانستان فاز اول بندر بهشتی در چابهار را افتتاح کرد. آنها نام بهشتی را بر بندر چابهار غالب کردند. توسعه و گسترش بندر بهشتی بظاهر چنین مینماید و رژیم و روحانی از آن  طوری سخن میرانند که نه تنها در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی است بلکه برای رفع معضل بیکاری در بلوچستان میباشد. این یک دسییسه از سوی رژیم برای فروکش کردن مقاومت مردم بلوچ در برابر پروژه های کلان در بلوچستان است.

سیاست هویت زدایی ملت بلوچ از زمان رژیم پهلوی در دستور کار بوده و رژیم جمهوری اسلامی ایران در حال باجرای درآوردن مراحل دیگر آن است. مسئله طرح تقسیم بلوچستان به چند استان از زمان رفسنجانی در شورای امنیت ملی و وزارت کشور طرح و مورد بازنگری بوده و هم اکنون توسط روحانی دنبال میشود. این در حالیست که رفسنجانی و خاتمی و روحانی هر سه آنها در زمان  شعبده بازی انتخابات ریاست جمهوری، بیشترین آرای را از بلوچستان کسب کردند.

شماری از تحصیلکردگان بلوچ و افراد متنفذ بلوچستان مجذوب شعارهای فریبنده اصلاح طلبان رژیم شدند. آنها چاره مشکلات بلوچستان را همراهی با  رفسنجانی و خاتمی و روحانی دانستند و هرگز نگاهی استراتژیک ارایه ندادند.

مسئله بلوچ و بلوچستان برای ایران اشغالگر و رژیم حاکم یک مشکل استراتژیک است. چرا که دریای بلوچستان، ایران را به جهان وصل میکند. دسترسی همیشگی به دریا مهمترین دغدغه ایران میباشد که با هویت طلبی بلوچ و نهایتاً استقلال کامل بلوچستان روبروست. ایران و نیز رژیم جمهوری اسلامی ایران این را نشان داده اند که توسعه طلب و هژمونی گرا هستند. از اینرو دریای بلوچستان  برای ایران از زاویه امنیتی و سیاستهای خارجی توسعه طلبانه اش بسیار مهم و حیاتی است.  مضاف بر آن بلوچستان سرشار از منابع طبیعی است که تریلیون ها دلار (هزاران هزار میلیارد دلار) ارزیابی میشوند.

در جهانی که متحول است و با رشد مقاومت های حق طلبانه ملت های تحت ستم و در اشغال روبروست، ایران برای تثبیت حاکمیتش، سیاست هویت زدایی ملت بلوچ را بهترین گزینه راهبردی ترسیم کرده و در دستور کارش قرار داده است. چندین وزارت خانه مهم از جمله وزارت دفاع بهمراه سپاه پاسداران در این پروژه دخیل هستند.

رژیم برای اعمال سیاست هویت زدایی در بلوچستان، فقر مطلق را ببار آورده است تا مردم بلوچ گریبانگیر مشکلات روزانه شوند. در چنین شرایط بسیار سخت اقتصادی است که رژیم جمهوری اسلامی ایران هوشمندانه زمان را مناسب تشخیص داده تا طرح توسعه سواحل مکران را آغاز کند. اندکی از تحلصیکردگان بلوچ را باستخدام در می آورد و از آنها بعنوان نمایندگان سیاسی بلوچ یاد میکند تا راه را برای رژیم صاف کنند و مانع بروز شکل گیری تدریجی مقاومت مردم بلوچ در برابر سیاست های رژیم و اجرای طرح توسعه سواحل مکران شوند.

این اندک تحصیلکردگان بلوچ نادانسته از طرح هایی مانند آمایش سرزمینی پشتیبانی میکنند. ناظر بر غارت معدن طلای در منطقه تصرت آباد توسط رژیم هستند. آنها  خواهان باجرای درآمدن طرح توسعه سواحل مکران میباشند بدون اینکه اندک توجهی به اثرات مخرب اش بر بافت جمعیتی بلوچستان بکنند.

هر طرح و پروژه کلان را باید از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد تا به اهداف استراتژیک و نیز اهداف اقتصادی آن پی برد. تردیدی نیست که طرح توسعه سواحل مکران موجب فراهم شدن فرصتهای اشتغالء شماری از مردم بلوچ و برای بخشی از مردم در بلوچستان سبب تقلیل فشارهای اقتصادی خواهد شد. این طرح کلان برای اینکه موفق شود با خود فرودگاه  مجهز،راه و راه آهن ، مدارس و دانشگاه، بیمارستان، آب و برق و گاز، و بسیاری از امکانات را در سواحل بلوچستان که محل اسکان پنج میلیون غیر بومی باشد، فراهم خواهد کرد. شهرهای بسیار زیبایی هم احداث خواهند شد، اما این طرح با تمام زیبایی های ممکن، تغییر بافت جمعییتی بلوچستان و سپس هویت زدایی ملت مظلوم بلوچ را بهمراه دارد. بلوچ در سرزمین اجدادی اش بلوچستان با اسکان پنج میلیون بیگانه که قدرت را در دست خواهند داشت، بیگانه ای بیش نمیتواند باشد. در آنزمان که خودی های فارس در بلوچستان اکثریت را دارا باشند، ایران دیگر نیازی به این اندک تحصیلکردگان  بلوچ مجذوب نخواهد داشت. امروز اگر فلان شخص بلوچ از بلوچستان بعنوان نماینده راهی مجلس شده است، فردا که پنج میلیون غیر بومی اسکان یافتند، دیگر چنین فرصتی هرگز نخواهد داشت چرا که آن پنج میلیون غیر بومی تصمیم خواهند گرفت نه بلوچ. فلان متنفذ بلوچ نیز با اجرای طرح توسعه سواحل مکران سریع به حاشیه رانده میشود و کسی را پیدا نمیکند تا احوالی از وی جویا شود. سرنوشت همه ملت بلوچ از تحصیلکرده و متنفد تا نمایندگان در مجلس و مردم عادی بلوچ با اجرای طرح توسعه سواحل مکران دچار صدمات جبران ناپذیری خواهد شد. تاوان عدم مقاومت امروز از سوی مردم بلوچ را نسل های آینده بلوچ باید بپردازند، چرا که تاریخ گواه است که بلوچ  همواره در برابر دشمنان از خود استقامت نشان داده است. شاه ساسانیان انوشیروان ظالم با آن کشتار جمعی نتوانست بلوچ را از بین ببرد. بدون هیچ تردیدی هیچ قدرت دیگری هم توانای مقابله با بلوچ برای رسیدن به حقوق مشروع اش نمیباشد، چرا که بلوچ یک ملت زنده و پویا است و به هویت ملی اش و بلوچستان افتخار میکند،  و  مهم تر از همه حاضر به جانفشانی است. در این عصر آگاهی ملتها، سیاستهای هویت زدایی ایران در بلوچستان توسط مبارزان بلوچ بطور حتم ناکام خواهد شد و طرح توسعه سواحل مکران قبل از آغاز عملی اش بشکست محکوم است.

از اینرو بلوچستانءِ راجی زرمبش سخت با طرح باصطلاح ” توسعه  سواحل مکُـران” و “توسعه بندر بهشتی در چابهار” مخالف است.

و دریا، دریای بلوچستان است نه دریای مکران.

بلوچستانءِ راجی زرمبش

۸ دسمبر ۲۰۱۷

twitter
Youtube
Facebook