تهدید زندانیان زاهدان برای عدم گزارش وضعیت به بازرسانImage result for ‫سایت زندان مرکزی زاهدان‬‎

مسئولان زندان زاهدان زندانیان را تهدید کرده اند که مشکلات را به بازرسانی که به طور سرزده آمده بودند گزارش نکنند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز گذشته تعدادی از بازرسان به طور سرزده از زندان مرکزی زاهدان بازدید به عمل آوردند.

بازرسان ابتدا به بند ۳ زندان زاهدان رفته اند که بخشی از زندانیان سیاسی در آنجا نگه داری می شوند.

در هنگام بازدید از بند سه خواجه معاون رئیس زندان و مدیر داخله به بندهای ۵ ،۶ و ۸ رفته و زندانیان را به هواخوری فرستاده اند و از زندانیان خواسته اند که هیچ گزارشی از مشکلات زندان به بازرسان بیان نکنند.

مدیر داخله زندان تهدید کرده است که در صورت گزارش وضعیت زندان به بازرسان، تلفن های بند و ملاقات ها را قطع می کند.

یک منبع مطلع در اینباره گفت: این موضوع باعث شده است که زندانیان این بندها هیچ گزارشی از مشکلات بند خود بیان نکنند.

وی افزود: “چند زندانی که به طور ناگهانی با بازرسان مواجه شده اند از وضعیت آب و غذای زندان شکیات کرده اند که خسروی مدیر زندان اسم آنها را یادداشت کرده و عکسشان را گرفته و بعد به قرنطینه فرستاده است”

http://www.balochcampaign.info

twitter
Youtube
Facebook