محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران از قطع یارانه حدود 30 میلین نفر در سال آینده شمسی خبر داد.

پور ابراهیمی سه‌شنبه 12 دسامبر در مصاحبه با «اعتماد آنلاین»، با اشاره به کاهش بودجه هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 1979 شمسی گفت: «حدود 40 هزار میلیارد تومان در سال 96 یارانه نقدی پرداخت می‌شد که میزان پرداخت در لایحه بودجه 97، 23 هزار میلیارد دیده شده است. با این عدد حدود 40 درصد از جمعیت کشورمان یعنی بیش از 30 میلیون نفر با پیشنهاد دولت یارانه شان در سال آینده قطع می‌شود».

وی ادامه داد: «رقم حذف شده از یارانه نقدی قرار است به بخش‌های دیگر پرداخت شود. از این عدد 3 هزار میلیارد تومان به نان یارانه داده می‌شود. 3 هزار میلیارد تومان به طرح تحول سلامت و 7 هزار میلیارد تومان به خانواده‌های تحت پوشش امداد و بهزیستی کمک می‌شود. البته این پیشنهاد دولت است و در مجلس بررسی می‌شود».

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران در خصوص نظر نمایندگان درباره حذف یارانه 30 میلیون نفر از مردم، خاطرنشان کرد: «اگر بجای پرداخت یارانه نقدی به اشتغال جوانان کمک کنیم به نظر می‌رسد در این شرایط مردم از حذف یارانه نقدی استقبال کنند. اما اگر یارانه قطع شود و اثر و خروجی آن را در توسعه، رونق اقتصادی، حل مشکلات و بویژه اشتغال جوانان نبینیم، جامعه از این موضوع استقبال نمی‌کند».

پورابراهیمی در پاسخ به اینکه آیا اختصاص یارانه نقدی به نان، طرح تحول سلامت و اقشار آسیب پذیر گام خوبی از سوی دولت است؟ تصریح کرد: «به نظر بنده این سر فصل ها را باید از منابع عمومی پرداخت کنیم. در قانون هدفمندی یارانه ها بخش اشتغال و تولید یکی از موضوعات مهم است. بنابراین به نظر می‌رسد که این بند و نوع تخصیص با قانون هدفمندی یارانه ها مغایرت دارد و با آن قانون همخوانی ندارد».

وی افزود: «بنابراین باید مبلغ کسر شده از یارانه نقدی متناسب با قانون به بخش تولید و کمک به اشتغال تخصیص داده شود».

هدفمندی یارانه‌ها برنامه‌ای است که اجرای در دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران آغاز شد. برپایه این برنامه، یارانه از کالاها حذف شده و به صورت نقدی پرداخت می‌شود.

هدفمندی یارانه‌ها منتقدان زیادی در ایران دارد و بسیاری معتقدند باعث بحران در اقتصاد این کشور شده است.

 

https://farsi.alarabiya.net/fa/iran/2017/12/12/-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-30-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-.html