ایران بودجه موشکی را در لایحه بودجه پنهان کرده است


بهنام طالبلو پژوهشگر مسائل ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها می گوید جمهوری اسلامی ایران بودجه موشک های بالستیک را، پنهانی و زیر ردیف مخارج دیگر تامین می کند

 

https://ir.voanews.com/a/behnam-taleblou/4163923.html

twitter
Youtube
Facebook