انتقال یک زندانی سیاسی بلوچ به وزارت اطلاعات زاهدانیک زندانی سیاسی بلوچ روز یکشنبه از زندان زاهدان به وزارت اطلاعات احضار شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ محمد علی آذر زندانی سیاسی بلوچ روز یکشنبه ۲۶ آذر از زندان مرکزی زاهدان به وزارت اطلاعات منتقل شد.

این زندانی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروه های مسلح” در زندان زاهدان است.

یک منبع مطلع در این باره گفت: “محمد علی یکی از ۵ نفری است که ماه رمضان به اتهام همکاری با گروهک در چابهار بازداشت شد”

محمدعلی آذر در بند ۵ زندان مرکزی زاهدان نگه داری می شد.

از علت انتقال وی به وزارت اطلاعات، اطلاعی در دست نیست.

 

http://www.balochcampaign.info

twitter
Youtube
Facebook