نیمی از روستاهای شمال بلوچستان خالی از سکنه شدندروستاهای شمال استان سیستان و بلوچستان با معضلاتی همچون خشکسالی، ریزگرد و همچنین بیکاری مواجه شده است.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ به نقل از ندای هیرمند؛ شمال استان سیستان و بلوچستان همواره در سال های اخیر دچار خشکسالی  قرار گرفته است، روستاهای این منطقه با وجود مشکلات متعدد همچنان استقامت خود را در برابر بلاهای طبیعی حفظ کرده اند.

بیش از نیمی از مردم روستاهای شمال استان به مهاجرت روی آورده اند به طوری که در برخی از روستاها تنها چند خانوار زندگی می کنند و این امر باعث خالی شدن مرز شده است.

خانه های تبدیل به بیابان های شن شده است و تنها مسئولین نظارت گار این وضعیت بحرانی هستند.

اکثر این روستاها ساکنانشان بلوچ ها هستند.

http://www.balochcampaign.info

 

 

 

twitter
Youtube
Facebook