علیم یارمحمدزهی نماینده زاهدان در مجلس: اکثر کولبران بلوچ زیر ۱۸ سال هستندنماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفت: اکثر کولبران بلوچ زیر ۱۸ سال هستند و در صدی از آنها زن هستند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ به نقل از رسانه های داخلی، علیم یار محمدی با اشاره به میانگین سنی کولبران این منطقه گفت: بیشتر کولبران استان سیستان و بلوچستان زیر سن قانونی و بازماندگان از تحصیل هستند که به دلیل بیکاری کولبری را انتخاب کرده اند،درصد کمی از کولبران را هم زنان تشکیل می دهند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد :دولت باید اعتماد کولبران را به دست بیاورد زیرا با توجه به اتفاقات اخیری که طی چندین سال گذشته بین کولبران و نیروهای انتظامی رخ داده است دیگر کولبران رغبتی به همکاری ندارند.

وی درباره بیمه کولبران و اشتغالزایی برای این اقشار گفت : تا کنون هیچ کولبری تحت پوشش بیمه قرار نگرفته و طرح نظام مندی برای ایجاد اشتغال در نقاط مرزی تشکیل نشده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آمار کولبران این استانچند نفر است ،گفت: آماری از تعداد کولبران استان سیستان و بلوچستان وجود ندارد.

 

http://www.balochcampaign.info

twitter
Youtube
Facebook