وضع یک «معلم شرکتی» در بلوچستان


وضع یک «معلم شرکتی» در روستایی در سیستان و بلوچستان: حقوق ماهانه۴۵۰ هزار تومان که از سال گذشته پرداخت نشده، بدون حق بیمه و بازنشستگی. سکونت در کلاس درس که در مسجد روستا دایر می‌شود:

نیروهای خرید خدمات آموزشی یا به اصطلاح معلمان «شرکتی» آن دسته از معلمانی‌اند که وزارت آموزش و پرورش از سال ۸۶ تاکنون به حسب نیاز و در قالب قراردادهای شرکتی وارد نظام آموزشی ایران کرده است.

این دسته از معلمان اغلب جوان‌اند و تحصیلات دانشگاهی دارند.

 

https://www.radiozamaneh.com  /373760

twitter
Youtube
Facebook