تظاهرات در زاهدان علیه گرانی و سیاست های کلان کشورتظاهرات مردم زاهدان علیه گرانی به شعار علیه سیاست های حاکمیت کشید.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، معترضان به گرانی با شعارهای، “مرگ بر گرانی” و “مرگ بر بیکاری” در خیابان دانشگاه تجمع کردند.

معترضان زاهدانی همچنین با شعارهای ” سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن” و “ایرانی با غیرت، حمایت حمایت” مراتب انتقاد خود نسبت به سیاست های کلان کشور که آن را منجر به گرانی میدانند شدند.

لازم به ذکر است که سپاه پاسداران تلاش کرد تا با استفاده از فقر مردم بلوچ و وعده پول عده ای از بلوچها را به جنگ سوریه ببرد.

 

http://www.balochcampaign.info

twitter
Youtube
Facebook