عکس روز: اعتراض‌های گسترده مردم در ایران


شلیک گاز اشک آور توسط پلیس ضدشورش برای مقابل با دانشجویان معترض در دانشگاه تهران. عکس این زن جوان معترض در خیلی از خبرگزاری های خارجی بازتاب داشته است.

twitter
Youtube
Facebook