ممانعت از انتقال سه زندانی سیاسی بلوچ زندان زاهدان به زندان محل سکونتعلیرغم دریافت حکم انتقال به زندان محل سکونت، سه زندانی بلوچ با ممانعت و “کارشکنی” دادستان برای انتقال مواجه اند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، عطاء الله حوت، عبدالصمد حوت، و عبدالحمید کیازهی سه زندانی سیاسی زندان زاهدان هستند که علیرغم تکمیل کارها و دریافت حکم انتقال، بخاطر ممانعت دادستان اجازه انتقال به آنها داده نمی شود.

یک منبع آگاه در این باره گفت: “این سه زندانی و خانوادهایشان مدتهاست پیگیری کردند و توانستند حکم انتقال به شهر محل سکونتشان چابهار را بگیرند اما دادستان کارشکنی میکند و اجازه انتقال نمی دهد”

از علت دقیق ممانعت دادستان برای انتقال این زندانیانی که در حال گذراندن مدت محکومیت خود هستند اطلاعی در دست نیست.

این سه زندانی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به ۱۷ سال زندان محکوم شده و ۴ سال عفو خورده اند و اکنون چهارمین سال مدت زندان خود را در زندان مرکزی زاهدان سپری میکنند.

 

http://www.balochcampaign.info

twitter
Youtube
Facebook