چرا روستاهای بلوچستان یکی بعد از دیگری به شهر تبدیل می شوند؟ 

وزیر کشور برای چهارمین بار در بیست روز اخیر با تبدیل یک روستای دیگر به شهر در سیستان و بلوچستان موافقت کرد. و در مجموع ۱۰ روستای دیگر استان در برنامه تبدیل شدن به شهر هستند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز گذشته روستای “آشار” مرکز بخش آشار شهرستان مهرستان به شهر تبدیل شد.

این چهارمین روستایی است که طی ۲۰ روز اخیر در سیستان و بلوچستان به شهر تبدیل شده است.

پیش از این روستاهای ساربوک در (قصرقند)، پلان در (چابهار) و پارود در (سرباز) به شهر تبدیل شدند.

وی گفت: بر اساس تبصره الحاقی به ماده چهار قانون تقسیمات کشوری، روستاهای مراکز بخش با هر جمعیتی شهر شناخته می شوند.
دانیال محبی استاندار سیستان و بلوچستان در این زمینه گفت: پیشنهاد تبدیل وضعیت ۱۰ روستای دیگر استان هم به وزارت کشور ارسال شده است که پس از انجام مراحل قانونی و اداری تعیین تکلیف می شوند.

گویا در سالهای اخیر قانون و ضوابط تقسیمات کشوری دستخوش تغییراتی شده اند.

در همین زمینه دانیال محبی گفته است: بر اساس یک تبصره الحاقی به ماده چهار قانون تقسیمات کشوری، روستاهای مراکز بخش با هر جمعیتی شهر شناخته می شوند.

روند شهرسازی در استان سیستان و بلوچستان همزمان  با تسریع پروژه های مربوط به سواحل مکران و از سوی درخواست های مکرر نمایندگان سیستان برای تقسیمات جدید کشوری و تقسیم استان سیستان و بلوچستان اند.

صاحب نظران معتقد اند تقویت درخواست های نمایندگان سیستان برای تقسیم استان و طرح چند باره آن در مجلس شورای اسلامی با “قول پیگیری وزیر کشور” و از سوی مخالفت برخی از نمایندگان بلوچ و روحانیان اهل سنت در خطبه های نماز جمعه نمی توانند تصادفی باشند.

 

صفحه نخست

twitter
Youtube
Facebook