نیکی هیلی؛ توافق هسته‌ای ایران برای منافع آمریکا خطرناک است 

twitter
Youtube
Facebook