ادامه بلاتکلیفی عماد الدین ملازهی و یعقوب جهانیادامه بلاتکلیفی عماد الدین ملازهی و یعقوب جهانی

با گذشت سه ماه از آخرین جلسه دادگاه دو زندانی سیاسی بلوچ، این دو زندانی همچنان در بلاتکلیفی به سر می برند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، عماد الدین ملازهی و یعقوب جهانی دو زندانی سیاسی بلوچ علیرغم گذشت سه ماه از آخرین جلسه دادگاه و مراجعه چند باره خانواده به دادگاه برای کسب اطلاع از روند پرونده با “بی توجهی” مسئولان مواجه شدند.

یک منبع آگاه در این باره گفت: ” هفته گذشته خانواده آقای ملازهی به دادگاه مراجعه کرده اند اما قاضی پرونده در مرخصی بوده و مسئولان گفته اند که تا یک هفته تکلیف این پرونده روشن می شود اما هنوز خبری نیست”.
این منبع افزود:” هر با که خانواده وی دادگاه مراجعه می کنند مسئولین می گویند قاضی در مرخصی هست، در طول این سه ماه چطور قاضی پرونده دو ماه را در مرخصی گذرانده است؟”.

وی گفت: “این در حالیه که قاضی بعد از جلسه دادگاه گفته بود پس از دو یا سه روز رای را اعلام خواهد کرد”

این منبع ادامه داد: “همچنان از سوی وزارت اطلاعات و دادستان در مورد پرونده این دو زندانی کارشکنی می شود و دادستان سراوان از درخواستها و نامه های استانی مبنی بر بی گناه دونستن زندانیان و رای بر آزادیشون بی توجهی میکند و روند پرونده را سلیقه ای و انتقام جویانه پیش می برد در حالی که از استان گفته اند که این پرونده هیچ مشکلی ندارد”

عماد الدین ملازهی و یعقوب جهانی وکیل ندارند و پس از آنکه توسط ماموران امنیتی به سمتشان شلیک شد به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت شدند.

خانواده این زندانی از قصد ترور عمادالدین ملازهی توسط لباس شخصی های وزارت اطلاعات خبر دادند.

این دو زندانی کلیه اتهامات در پرونده را “بی اساس” خوانده و رد کرده اند.

صفحه نخست

twitter
Youtube
Facebook