بازداشت با ضرب و شتم دو جوان در سراواندو جوان در سراوان با ضرب و شتم توسط ماموران پاسگاه مرزی روتوک بازداشت و به زندان سراوان منتقل شدند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، عبدالستار شهنوازی فرزند محمد نصیر ۳۱ ساله و مجتبی ریگی فرزند ابراهیم ۲۵ ساله اهل منطقه روتوک سراوان در تاریخ ۴ دی ۹۶ توسط ماموران هنگ مرزی مرصاد با ضرب وشتم بازداشت شدند.

یک منبع  آگاه در این باره گفت: “این دو نفرتوسط  ماموران هنگ مرزی مرصاد روتوک سراوان بدون دلیل و تفهیم اتهام ومرتکب شدن به جرمی دستگیر وبدستور سراوان پرونده سازی میشوند”

وی افزود: “پاسگاه روتوک نزدیک به مرز است  و در حوزه استحفاظی سراوان است  و بدستور سپاه سراوان بعد از ساعت ۵ عصر تا ۸ صبح تردد کلیه اتومبیل ها و مردم در این ناحیه مسدود میشود واجازه هیچ ترددی به مردم محلی که حدود چند هزارنفر ساکن همان منطقه اند داده نمی شود”

این منبع ادامه داد: ” عبدالستار شهنوازی و مجتبی ریگی حدود ساعت ۸ شب به خانه می رفتند که اجازه عبور داده نمیشود و عبدالستار ومجتبی مجبورا کنار پاسگاه اتومبیل را پارک کرده و دراتومبیل میخوابند ک حدود ساعت ۲ و نیم شب ماموران پاسگاه اتومبیل را از آنها میگیرند و میگویند تا یک ساعت دیگر اتومبیل را به شما تحویل خواهیم داد و کنار پاسگاه منتظر باشید، که بعداز چند دقیقه عبدالستار ومجتبی متوجه میشوند که در حوالی یک کیلومتری پاسگاه صدای تیر اندازی می آید که بلافاصله ماموران پاسگاه به عبدالستار و مجتبی میگویند شما پیاده از اینجا بروید و فردا صبح دنبال اتومبیل خود بیایید که مجتبی و عبدالستار به یکی از روستاهای پاسگاه میروند و شب را در انجا سپری میکنند و صبح ساعت ۷ برای گرفتن ماشین به پاسگاه مراجعه میکنند اما ماموران پاسگاه به محض مشاهده انها را دستگیر ومورد ضرب شتم قرار میدهند و با چشم بند به  دادستانی سراوان منتقل میکنند و دادستان سراوان اظهار میدارد ک شما مشکوک هستید و آن وقت شب کنار پاسگاه چکار میکردید و باید مورد تحقیقات قرار بگیرید و فعلا بازداشت هستید”

وی ادامه داد: “خانواده وقتی جویای ماجرا شدند دادستان سراوان گفته بعد از تحقیقات آزاد می شوند اما با گذشت نزدیک به یک ماه هیچ خبری نیست”

این منبع در پایان صحبتهایش گفت: “طبق شنیده ها آن شب در درگیری ماموران مرصاد با اشرار یک مامور کشته شده است”

صفحه نخست

twitter
Youtube
Facebook