در عرض سه ماه ۷۴۰ هکتار از اراضی مردم بلوچستان توسط حاکمیت تصرف شده است عدالت نیوز؛ ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان خبر داده است “در سه ماه گذشته یعنی از ابتدای مهرماه تاکنون ۷۴۰ هکتار از اراضی دولتی در استان رفع تصرف شده است.”
 بگزارش عدالت نیوز رئیس کل دادگستری استان در جلسه دیروز ۲۷ دی حفاظت از اراضی ملی سیستان و بلوچستان خبر از رفع تصرف ۷۴۰ هکتار زمین داده است.
 این مسول قضایی حاکمیت که کارنامه حقوق بشری سیاهی در بین مسولین قضائی حاکمیت در یک دهه اخیر دارد. در توجیح تصرف اراضی مردم بلوچ مدعی شده است “این اراضی مربوط به راه و شهرسازی، شهرداری‌های سطح استان و منابع طبیعی بوده که از دست افراد سود خارج شده است.”
 مردم بلوچ استفاده مسولین از نامهایی همچون منابع طبیعی، راه و شهرسازی و منابع طبیعی برای تصرف زمینهای خود را با بهانه های دولت اسرائیل جهت تصرف زمینهای فلسطینان مقایسه میکنند.
بیشترین میزان تصرف اراضی در شهرهای بلوچستان متعلق به چابهار و پس از آن زاهدان میباشد. حاکمیت در این شهرها حتی برخی از روستاهایی که قدمت چندصد ساله دارند را نیز تخریب میکند و معمولا پس از تصرف زمینهای مردم بلوچ آنها را به افراد غیر بومی وابسته به خود و یا با ایجاد مجتمع های مسکونی به افراد غیر بومی واگذار میکند.
http://edaalatnews.blogspot.co.uk/2018/01/blog-post_53.html
twitter
Youtube
Facebook