روزهای تاریک برای بلوچستان!! وقوع چهار تیراندازی متوالی منجر به قتل توسط ماموران، یک جوان دیگر توسط ماموران ناکام شد عدالت نیوز؛  پس از نیروی انتظامی و سپاه، مامورین وزارت اطلاعات برای چهارمین روز متوالی در یک اقدام غیر انسانی خود جان یک شهروند دیگر بلوچ را گرفتند.
 بگزارش عدالت نیوز روز جاری ۶ بهمن مامورین وزارت اطلاعات در مسیر اسفندک به بم پشت در یک اقدام ناشیانه بسمت یک خودرو آتش گشودند که در اثر آن یک شهروند بلوچ به قتل رسید.
 بر اساس گزارشهای رسیده به عدالت نیوز هویت مقتول “علیم پرکی فرزند حاجی حاصل خان ساکن دریدر اسفندک” میباشد.
یک منبع مطلع درباره چگونگی وقوع حادثه به گزارشگر عدالت نیوز گفته است “علیم به همراه خاله خود از بم پشت بسمت سراوان در حرکت بوده که در محلی به نام شوران ماموران لباس شخصی وزارت اطلاعات بسمت وی شلیک کرده و او را بقتل رسانده اند”
 بگفته این منبع ” گمان میرود ماموران تصور میکرده اند علیم حامل مواد مخدر است اما پس از تفتیش خودرو مقتول و عدم کشف هیچ کالای قاچاقی ماموران فورا صحنه جنایت را ترک کرده اند” قابل یادآوری در روزهای گذشته بصورت مکرر حوادث مشابهی در بلوچستان رخ داده است که اکثر آنها منجر به قتل شهروندان بلوچ شده اند.
 که از آن جمله حسین ملاحی در چهارشنبه ۴ بهمن، چراغ جت ساکن نگور در ۵ بهمن توسط ماموران نیروی انتظامی و سپاه پاسداران بقتل رسیدند و دوشنبه ۲ بهمن در یورش ماموران نیروی انتظامی در دلگان دو خانم بلوچ زخمی شدند و علاوه بر این روز سه شنبه ۳ بهمن نیز در اقدامی مشکوک یک فرد مذهبی بنام محمد انور براهویی ترور شده بود.
رفتارها و شلیکهای بی ضابطه ماموران حاکمیت در ارگانهای مختلف سالانه جان دهها شهروند بلوچ را میگیرد اما با این وجود این قتلها در سایه مصونیتهای قضایی ماموران در بلوچستان هیچگاه مورد پییگری جدی قرار نمیگیرند.
 مردم اهلسنت بلوچ معتقد هستند آنها تقاص مذهب و قومیت خود را پس میدهند و در خشونتهای ماموران نفرتهای قومی و مذهبی شدیدی وجود دارد بسیاری از شهروندان گواهی میدهند ماموران پس از خشونتهای منجر بقتل در بازخواست شهروندان با خشم تمام گفته اند “کشته ام که کشته ام سگ سنی کشته ام”
http://edaalatnews.blogspot.co.uk/2018/01/blog-post_19.html
twitter
Youtube
Facebook