دمیرتاش: ما در سرزمین مادری خود آزادی خود را به دست خواهیم آورد


دمیرتاش: در تاریخ نمونه های بسیاری از قتل عام ها، جنگ ها و ظلم ها وجود دارد. برخی ملت ها بوده که در برابر این کشتارها مقاومت کرده و سرپا مانده اند و برخی از ملت ها مقاومت نکرده و از بین رفته اند. ما در سرزمین مادری خود آزادی خود را به دست خواهیم آورد. یک ادعای مشروع داریم که در این راه به پیروزی خواهیم رسید. ما به کسی ظلم نکرده ایم، اموال و خانه کسی را غصب نکرده ایم.

وی در ادامه اظهارات خود تصریح کرد:هیچ چیزی با ارزش تر از حیثیت انسانی وجود ندارد، بناهای تخریب شده قابل بازسازی است. در 1945 یک شهر سالم در آلمان باقی نمانده بود. امروزه بزرگترین اقتصاد جهان شده است. در 20 الی 30 سال به بزرگترین دولت جهان تبدیل شدند. ولی اگر حیثیت و غرور انسانی شکسته شده باشد هزار سال هم که بگذرد نمی توانید آن را دوباره بسازید.


دمیرتاش: در تاریخ نمونه های بسیاری از قتل عام ها، جنگ ها و ظلم ها وجود دارد. برخی ملت ها بوده که در برابر این کشتارها مقاومت کرده و سرپا مانده اند و برخی از ملت ها مقاومت نکرده و از بین رفته اند. ما در سرزمین مادری خود آزادی خود را به دست خواهیم آورد. یک ادعای مشروع داریم که در این راه به پیروزی خواهیم رسید. ما به کسی ظلم نکرده ایم، اموال و خانه کسی را غصب نکرده ایم.

ه گزارش خبرگزاری دوغان، صلاح الدین دمیرتاش، رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها که به یوکسکووا سفر کرده بود بعد از شرکت در یک مراسم افطاری با اشاره به عملیات های نیروهای امنیتی ترکیه در مناطق کردنشین به خصوص در یوکسکووا گفت: برای این که عملیات های نظامی صورت نگیرد تلاش های بسیار زیادی انجام دادیم. برای جلوگیری از عملیات ها و بازگشت دوباره به مذاکرات هر کاری از دستمان برمی آمد را انجام دادیم. اما در برابر تلاش های ما ذهنیتی وجود دارد که انسانیت و وجدان را فراموش کرده و نه از مذاکره چیزی می فهمد و نه از صلح. نه برادری برایشان مهم است و نه انسانیت. یک فرصت تاریخی نصیبشان شده است و در تلاش هستند تا کردهایی که در مقابلشان سر خم نمی کند را به زانو دربیاورند.

وی در ادامه اظهارات خود تصریح کرد:هیچ چیزی با ارزش تر از حیثیت انسانی وجود ندارد، بناهای تخریب شده قابل بازسازی است. در 1945 یک شهر سالم در آلمان باقی نمانده بود. امروزه بزرگترین اقتصاد جهان شده است. در 20 الی 30 سال به بزرگترین دولت جهان تبدیل شدند. ولی اگر حیثیت و غرور انسانی شکسته شده باشد هزار سال هم که بگذرد نمی توانید آن را دوباره بسازید.

دمیرتاش خاطرنشان کرد: در تاریخ نمونه های بسیاری از قتل عام ها، جنگ ها و ظلم ها وجود دارد. برخی ملت ها بوده که در برابر این کشتارها مقاومت کرده و سرپا مانده اند و برخی از ملت ها مقاومت نکرده و از بین رفته اند. ما در سرزمین مادری خود آزادی خود را به دست خواهیم آورد. یک ادعای مشروع داریم که در این راه به پیروزی خواهیم رسید. ما به کسی ظلم نکرده ایم، اموال و خانه کسی را غصب نکرده ایم.

http://www.kurdane.com/kurdistan/item/11922

twitter
Youtube
Facebook