انتقال یک زندانی سیاسی بلوچ پس از سه ماه بازجویی، به زندان زاهدانعبدالرشید قنبرزهی پس از سه ماه بازجویی و شکنجه در بازداشتگاه های اطلاعات سپاه به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، عبدالرشید قنبرزهی پس از سه ماه شکنجه در اطلاعات سپاه روز سه شنبه ۱۰ بهمن ماه به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.

قنبر زهی سه ماه پیش به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” از طریق عضویت در گروه “الفرقان” توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده بود.

وی برای اخذ اعتراف توسط ماموران اطلاعات سپاه “تحت شکنجه” قرار گرفته است.

انصار الفرقان یک گروه مسلح بلوچ است که هدف خود را احقاق حقوق قوم بلوچ و اهل سنت ایران معرفی می کند.

 

http://www.balochcampaign.info  /انتقال-یک-زندانی-سیاسی-بلوچ-پس-از-سه-ماه/

twitter
Youtube
Facebook