یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر زاهدان به زندان منتقل شدجلال ایرندگانی از شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی اخیر پس از ۲۸ روز به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، جلال ایرندگانی که پس از اعتراضات اخیر در کشور ماه گذشته بازداشت شده بود روز گذشته ۱۱بهمن ماه به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.

آقای قنبرزهی ساکن روستای نوت شهرستان سرباز در مرکز این شهرستان_ کلات به علت مشارکت در تجمعات اعتراضی دی ماه بازداشت شده بود.

 

http://www.balochcampaign.info  یکی-از-بازداشت-شدگان-اعتراضات-اخیر-زاه/

twitter
Youtube
Facebook