» مردم معترض کرماشان روحانی را “هو” کردندمردم معترض کرماشان روحانی را “هو” کردند

مردم کوردستان با سر دادن شعار، “سخنان” روحانی را قطع کردند

مردم معترض کرماشان روحانی را “هو” کردند

روژی کورد: در پی سفر روحانی، “رئیس جمهور” رژیم تهران به استان کرماشان، مردم معترض کورد در کرماشان حین “سخنرانی” وی، به شدت اعتراض کردند.

مردم معترض در استادیوم “آزادی” کرماشان به ناکارآمدی رژیم و “دولت” روحانی، بیکار و فقر بیش از حد و تبعیضات علیه مردم کوردستان از سوی رژیم، با سر دادن شعار، “سخنان” روحانی را قطع کردند.

روحانی در جواب مردم معترض کورد گفت: ” خب…….، گوش نمی‌کنید مدام شعار می دهید با این شعارها که مشکلات حل نمی‌شود”.

روحانی در گفتەهایش ضمن اینکه مردم کوردستان را “مرزداران غیور، ایلات و عشایر” نامید، گفت: “با اتحاد زیر پرچم ایران و  ولایت فقیه بر همەی مشکلات فائق خواهیم آمد”.

" برجام چی؟ ما نان نداریم بخوریم" یکی از شعارهای مردم نارازی به دولت و رژیم تهران

“! برجام چە؟ ما نان نداریم بخوریم”
یکی از شعارهای مردم نارازی به دولت و رژیم تهران

مردم معترض کورد در ادامەی “سخنان” روحانی، او را هو کردند و با سر دادن شعار اعتراض خود را به تبعیضات رژیم علیه مردم کورد اعلام کردند.

همچنین شماری از مردم پلاکاردهایی که روی آن متونی چون” برجام چی؟ ما نان نداریم بخوریم” نوشتە بود، اعتراض بیشتر خود را اعلام کردند.

اعتراض مردم کورد، تنها از سوی چندین سایت استانی به آن اشاره شدە است.

از دیگر سو (سیاوش حیاتی، سید امین عباسی و نوشادطاهری)، سە تن از فعالان یارسانی همزمان با سفر روحانی به کرماشان در اعتراض به تبعیضات رژیم تهران علیه مردم کورد  لبهای خود را دوختند و اعلام کردەاند این اعتراض به مدت ٣ روز خواهد بود.

twitter
Youtube
Facebook