آزادی آخرین زندانیان نصیر آبادی با قید وثیقهآخرین زندانیان نصیراباد از مجموعه ده نفر از بازداشت شدگان نصیرآباد با قید وثیقه آزاد شدند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، نجیب رئیسی و امین رئیسی از بازداشتگان نصیر آباد سرباز امروز یکشنبه ۲۴تیر ماه آزاد شدند.

این زندانیان هر کدام با قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی آزاد شدند.

بازداشت شدگان نصیر آباد که به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت شده بودند پس از رسانه ای شدن گسترده اخبارشان و نفی اتهام توسط خود بازداشت شدگان روند پرونده که در دست وزارت اطلاعات بود تغییر کرد و برای آزادی هر کدام از زندانیان درخواست سندی با ارزش ۵ میلیارد تومان شدند.

خانواده های زندانیان یک سال است به دلیل عدم توانایی برای پرداخت این وثیقه فرزندانشان در زندان مانده بودند.

همه زندانیان نصیرآباد در روزها و هفته های گذشته هر کدام با گذاشتن وثیقه ۵میلیاردی آزاد شده اند.

این وثیقه سنگین به سختی توسط خانواده ها تهیه شده است.
آگاهان می پرسند: گرفتن وثیقه سنگین از افراد معمولی که هیچ اتهامی برایشان اثبات نشده اهداف دیگری دارد.

 

 

www .balochcampaign.info/آزادی-آخرین-زندانیان-نصیر-آبادی-با-قید/

twitter
Youtube
Facebook