» استاندار: ۴۵ درصدی جمعیت سیستان و بلوچستان حاشیه‌نشین هستند


استاندار: ۴۵ درصدی جمعیت سیستان و بلوچستان حاشیه‌نشین هستند

استاندار سیستان و بلوچستان گفت:حاشیه نشینی در پی پردازش و توجه نکردن برنامه‌های آینده بوجود آمده است‌.

کمپین فعالین بلوچ- خبرگزاری ایسنا به نقل از علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان نوشته است که ۴۵ درصد جمعیت سیستان و بلوچستان حاشیه نشین اند.

علی اوسط هاشمی در جلسه ‌ستاد استانی بازآفرینی شهری پایدار عنوان کرد:سال جاری در استان‌، سال رفع حاشیه نشینی نام‌گذاری شده است، بنابراین باید به دنبال حرکت های انگیزشی در این راستا بود.

وی گفته: طرحی جامعیت اجرایی پیدا می‌کند که همه دستگاه‌ها در اجرای آن مداخله داشته باشند.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: هر طرح و برنامه‌ای که از سوی اداره یا سازمانی برای محرومیت زدایی در مناطق حاشیه نشین و بافت فرسوده ارائه شود، در اولویت اعتبارات استانی قرار می‌گیرد.

هاشمی ادامه داد: متأسفانه در برنامه‌های قبلی‌، جمعیت امروز دیده نشده و به دلیل این عدم برنامه ریزی در حال حاضر با معضل جمعیت حاشیه‌نشین ۴۵ درصدی در استان مواجه شده‌ایم‌.

twitter
Youtube
Facebook