» وارد شدن ماموران نظامی به مدرسه دینی مولوی نقشبندیجمعی از ماموران امنیتی و انتظامی وارد مدرسه دینی مفتاح العلوم راسک شده و با پشیبانی از یک فرد مدعی خواهان تصرف قسمتی از زمین مدرسه شدند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، به نقل از یک منبع مطلع: ماموران امنیتی روز گذشته سه شنبه ۲۳ مرداد در حالی که مردی را که جدیدا مدعی مالیکت بخشی از زمین مدرسه دینی شده است پشتیبانی می کردند وارد مدرسه دینی مفتاح العلوم راسک شدند و خواهان ارجاع زمین به فرد مدعی شده اند.

شاهدان عینی گزارش داده اند این فرد مدعی به نام ع.ب در حالی بدون ارائه مستندات لازمه و در ادعای مالکیت بخشی از زمین مدرسه شده که مولوی فتحی محمد نقشبندی مدیر مدرسه و امام جمعه اهل سنت راسک در سفر بوده اند.

مولوی نقشبندی پیشتر بیش از سه سال به علت مخالفت با طرح کنترل مدارس دینی اهل سنت توسط دولت موسوم به “ساماندهی مدارس اهل سنت” زندان و مورد شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که مدرسه دینی امام ابوحنیفه عظیم آباد زابل با مدیریت حافظ محمد علی شه بخش نیز با ادعای مشابهی و با پشتیبانی نیروهای امنیتی تصرف و سپس با ادعای رفع اختلافات بر سر مالکیت، پلمپ گردید.

http://www.balochcampaign.info/

twitter
Youtube
Facebook