» پیشمرگان کُرد عراق درخواست حیدر‌العبادی را مبنی بر خودداری از پیشروی بسوی موصل رد کردندنخست وزیرعراق، حیدر العبادی، از نیروهای اقلیم خودمختار کُردستان خواست از پیشروی بیشتر بسوی موصل که کنترل آن در اختیار داعش است، خودداری کنند. پیشمرگان کُرد در حملات هفتۀ جاری در شمال این کشور به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته‌اند و دولت مرکزی عراق نگران آنست که آنان بتوانند به تنهائی شهر موصل را آزاد ساخته و ادارۀ آن را در دست گیرند.

نیروهای مسلح اقلیم خودمختار کُردستان در نخستین روزهای هفتۀ جاری با برخورداری از پشتیبانی هوائی آمریکا، بسوی شهر موصل، دومین شهر بزرگ عراق، پیش رفته و کنترل ده روستای ایالت نینوا را به دست آوردند. این نیروها اینک در ٣٠ تا ٤٠ کیلومتری جنوب موصل قرار گرفته و خود را برای پیشروی بسوی شهر آماده می کنند.

موصل در محدودۀ کردستان خودمختار واقع نشده است، اما کُردان این کشور خواستار پیوستن آن به اقلیم کُردستان هستند.

دولت محلی کُردستان در واکنش به خواست نخست وزیر عراق گفت که از مواضع خود عقب نخواهد نشست. سخنگوی دولت خود مختار کُردستان عراق در این باره به رادیوی ما می گوید «هنگامی که داعش دو سال پیش به موصل حمله کرد، ارتش عراق منطقه را رها کرد و گریخت. جای خالی واحد های ارتش را پیشمرگان کُرد پر کردند و وظیفۀ آنان را بر عهده گرفتند که کار آسانی نبود».

سخنگوی اقلیم کُردستان عراق می گوید «ما برای آزاد ساختن سرزمین‌های واقع در این منطقه بهای گزافی پرداخت کرده ایم و برای برقراری ثبات و امنیتی که در اربیل شاهد آن هستیم نیز بهای سنگینی داده ایم. ما نیروی جدی دیگری بجز خود برای آزاد کردن موصل نمی شناسیم».

وی می گوید «موصل شهر کوچکی نظیر دیگر شهرهای عراق نیست. موصل شهر بسیار حساسی است. آزاد ساختن آن تنها با یک اقدام نظامی صورت نمی گیرد، بلکه همزمان یک برنامۀ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی طلب می کند».

ارتش عراق نیز در تلاش پیشروی بسوی موصل است و از هفته‌ها پیش خود را برای حملۀ به این شهر آماده می کند.
سخنگوی اقلیم کُردستان عراق می گوید «برای پیگیری روند آزادسازی موصل، ما نیازمند انجام گفتگوهای سازنده با بغداد هستیم و باید برای آزاد کردن این شهر با هم همکاری کنیم».

این همکاری با این حال، بویژه از دید بغداد، با دشواری‌هائی روبروست، زیرا هر چند دولت مرکزی عراق و دولت محلی کُردستان هر دو در برابر داعش قرار گرفته‌اند، اما دارای منافع مشترک نیستند و هر یک در اندیشۀ آنست که با راندن گروه «دولت اسلامی» خود جای خالی او را پُر کند. در چنین حالتی است که عملیّات نیروهای کُرد برای پیشروی بسوی موصل و تلاش نخست وزیر عراق برای جلوگیری از آن آسان‌تر درک می شود.

http://fa.rfi.fr/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-20160819/%D8%AE%D8%A7%D9%88?ns_campaign=lien&ns_source=news_gooya&ns_mchannel=acquisition&ns_linkname=editorial&aef_campaign_ref=gooya_rfi-persan&aef_campaign_date=2016-08-19

twitter
Youtube
Facebook