» شهروند ایرانی بریتانیایی در فرودگاه تهران بازداشت


نازنین زاغری رتکلیف، شهروند بریتانیایی ایرانی هنگام خروج از ایران بازداشت شده و بیش از یک ماه است که “در انفرادی” است.

به گزارش بی بی سی، خانم زاغری به همراه دختر ۲۲ ماهه خود به ایران رفته بود. پاسپورت فرزند خانم زاغری که فقط ملیت بریتانیایی دارد در فرودگاه ضبط شده و او اجازه خروج ندارد.

ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری رتکلیف که در لندن است، می‌گوید سپاه پاسداران ایران سوم آوریل (۱۵ فروردین) همسرش را در فرودگاه تهران دستگیر کرده و او را به مکانی نامعلوم در استان کرمان منتقل کرده است.

نازنین زاغری رتکلیف، ۳۷ ساله با بنیاد خیریه رویترز همکاری داشته و به گفته همسرش مشغولیت اصلی او فعالیت با نهادهای خیریه بوده است.

به گفته آقای رتکلیف از زمان دستگیری در روز سوم آوریل، ۱۵ فروردین، خانم زاغری به وکیل دسترسی نداشته، اجازه نداشته با او در خارج از کشور تماس بگیرد و حتی اجازه نداشته با دختر ۲۲ ماهه خود ملاقات کند.

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/05/212037.php

 

twitter
Youtube
Facebook