» انفجاربمب در جالق سراوان


بمبی در جالق سراوان دیشب منفجر شد.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان .، به گفته یک منبع آگاه این بمب ساعت 23 در حوالی پاسگاه انتظامی جالق سراوان منفجر شد که خوشبختانه تلفاتی نداشته است.

براساس این گزارش تنها به دو خودروی مردمی خسارت جزئی وارد شده است.
انفجاربمب در جالق سراوان
http://www.yjc.ir/fa/news/5611081/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86
twitter
Youtube
Facebook