تخلیه تدریجی روستاهای بلوچستان در پی خشکسالی


Iran | Dürre im Zabol (Mehr)

در سال‌های اخیر بیش از سیصد روستا در  بلوچستان ایران به دلیل خشکسالی متروکه شده‌اند. خشکسالی روی بافت جمعیتی مناطق مختلف ایران از جمله این استان در شرق ایران تاثیر گذاشته است. در این گزارش آمده اغلب کودکان در روستاها به دلیل مشکلات مختلف امکان تحصیل ندارند.

تخلیه تدریجی روستاهای سیستان و بلوچستان در پی خشکسالی

در سال‌های اخیر بیش از سیصد روستا در استان سیستان و بلوچستان ایران به دلیل خشکسالی متروکه شده‌اند. خشکسالی روی بافت جمعیتی مناطق مختلف ایران از جمله این استان در شرق ایران تاثیر گذاشته است.

Iran | Dürre im Zabol (Mehr)

در سال‌های اخیر بیش از سیصد روستا در سیستان و بلوچستان ایران به دلیل خشکسالی متروکه شده‌اند.


Iran | Dürre im Zabol (Mehr)

بسیاری از روستاها نیز در آستانه خروج کامل اهالی قرار دارد.


Iran | Dürre im Zabol (Mehr)

خشکسالی، کم‌آبی، طوفان‌های شن و بیکاری از جمله دلایل مهاجرت اهالی روستاها است. خشکسالی روی بافت جمعیتی مناطق مختلف ایران از جمله استان سیستان و بلوچستان در شرق کشور تاثیر گذاشته است.


Iran | Dürre im Zabol (Mizan)

به گزارش خبرگزاری “مهر” در برخی از این روستاها تنها آن دسته از اهالی که توانایی مالی برای مهاجرت به دیگر مناطق را نداشته‌اند در روستاها باقی مانده‌اند.


Iran | Dürre im Zabol (Mehr)

در این گزارش آمده اغلب کودکان در روستاها به دلیل مشکلات مختلف امکان تحصیل ندارند.


Iran | Dürre im Zabol (Mehr)

برخی روستاهای زابل روز به روز در حال خالی شدن از سکنه هستند.


Iran | Dürre im Zabol (Mehr)

اهالی روستایی در زابل که در گذشته تنها درآمدشان از راه کشاورزی بوده ولی حالا و در پی خشکسالی‌های پی در پی در آستانه متروکه شدن قرار گرفته است.


 

Iran | Dürre im Zabol (Mehr)

آخرین اهالی باقیمانده در روستایی در بلوچستان که روزانه با معضل کم‌آبی روبه‌رو هستند.

 

http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C/g-38109134

 

 

twitter
Youtube
Facebook